Sportowcy

Szczególne miejsce w Fuksówce zajmują sportowcy – młodzi ludzie, dla których sport stanowi wielką pasję, a osiąganie najlepszych wyników jest ich celem.

Najczęściej nie jest możliwe pogodzenie tradycyjnej nauki w szkole z zajęciami sportowymi (treningi, mecze, turnieje wyjazdowe). Ułatwiamy naszym uczniom – sportowcom naukę, podporządkowując zajęcia szkolne ich życiu sportowemu. Przyświeca nam zasada, że prawdziwa pasja jest najważniejsza i dlatego układamy plan zajęć tak, aby nie kolidował on z treningami lub wyjazdami.

W naszej szkole gościliśmy przez kilka lat Huberta Hurkacza, wspaniałego polskiego tenisistę. Co roku uczymy sporą grupę tenisistów, których sukcesy są naszą dumą. Uczęszczali do nas także piłkarze, tancerze, koszykarze.

Zapraszamy więc wszystkich sportowców – Fuksówka idzie o krok za Waszą pasją. Staramy się zrobić wszystko, żeby nauka była dla Was jak najmniejszym obciążeniem i nie blokowała Wam możliwości sportowego rozwoju.