W ofercie posiadamy szereg usług edukacyjnych, m.in.:


  • zajęcia indywidualne, jednorazowe - zajęcia nie cykliczne, realizowane w miarę potrzeb,
  • zajęcia indywidualne regularne - zajęcia odbywające się cyklicznie, przynajmniej raz w tygodniu w trakcie okresu rozliczeniowego,
  • zajęcia grupowe - zajęcia, w których uczestniczą min. 2-os,
  • nauczanie domowe - zajęcia przygotowujące ucznia do egzaminów semestralnych w wybranej szkole, więcej ->
  • zajęcia świetlicowe (60 min.) - czas spędzony w "Fuksówce" pod opieką nauczyciela,
  • tematyczne zajęcia wakacyjne - zajęcia prowadzone w okresie wakacyjnym, obejmujące różne dziedziny nauki, których program jest określany z wyprzedzeniem - Wakacje z "Fuksówką".